نوشته‌ها

جا به جایی پیانو

2 دلیل برای حمل پیانو توسط افراد ماهر

/
آیا حمل پیانو را خودتان به تنهایی انجام می دهید؟ آیا لازم اس…